Spotkanie formacyjne w Samarii

W dniach 10 – 13 października 2022 roku w Samarii miało miejsce spotkanie dla Sióstr opiekunek, wychowawczyń i pielęgniarek zatrudnionych w placówkach naszego Zgromadzenia. Zdecydowana większość uczestniczek na co dzień posługuje w Domach Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, co nie znaczy, że Specjalny Ośrodek Wychowawczy i Dom Samotnej Matki nie był godnie reprezentowany. Razem było nas 22. Te dni były dla nas sposobnością do refleksji nad wielkością zadania, do jakiego zostałyśmy posłane, ale także do odnowienia i pogłębienia siostrzanych relacji, bo choć nie ulega wątpliwości, że „trzódka” jaką stanowimy jest mała, to sam Jezus zachęca, byśmy nie ulegały lękowi. Rozpoczynając spotkanie miałyśmy okazję wziąć udział w warsztatach zatytułowanych „Ja cała dla…”, które prowadziła psychoterapeutka Magdalena Drozd-Matelska. Duchowym mottem warsztatów były słowa z Psalmy 103: Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte Imię Jego”. Czas ten na nowo uzmysłowił nam, że emocje – jakich doświadczamy – są ważną informacją, nie zaś „instrukcją obsługi”. Te cenne warsztaty ukazały także, że cały człowiek, czyli jego sfery: poznawcza, wolitywna, fizyczna i emocjonalna – podobnie jak koła samochodu – powinny funkcjonować jak najlepiej, by móc w bezpieczny sposób poruszać się po drogach życia. Kolejnym ważnym akcentem było nasze spojrzenie w przeszłość, sięgnięcie do historii, co dokonało się dzięki s. Margaricie, która w interesujący i inspirujący sposób przedstawiła dzieje systemu rodzinkowego, który jest podstawą funkcjonowania naszych Domów. Tak ubogacone mogłyśmy pochylić się nad problemami jakich doświadczamy, porozmawiać o nich i próbować znaleźć rozwiązania. Znając swą słabość, ale i mając świadomość, że mamy udział w dziele jakie zapoczątkowała Matka Wincenta, to do Niej zaniosłyśmy nasze radości, troski i niepokoje, aby u Pana wyjednała nam potrzebne łaski. Zwieńczeniem naszego spotkania była okazja do podzielenia się usłyszanym w tych dniach Słowem Bożym, co zawsze jest okazją do ożywienia swej wiary. Dziękujemy Matce Anuncjacie i Siostrom z Zarządu – s. Goretti i s. Damaris za zorganizowanie tego ważnego spotkania! Dziękujemy też Siostrom z Samarii oraz p. Magdalenie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. s. Wiktoria Walczak