Idea

Dzieło Matki Wincenty Jaroszewskiej powstało z wielkodusznej miłości Boga i bliźniego i całe skierowane jest ku Nieskończonej Miłości.
Dlatego naczelnym hasłem Zgromadzenia są słowa św. Jana Apostoła: 
„Bóg jest Miłością” (1 J 4,8)myślą zaś przewodnią apostolstwa – wezwanie Pana Jezusa:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25, 40)

Realizując tę ideę, Zgromadzenie podejmuje posługę apostolską i charytatywną względem najbardziej nieszczęśliwych, wzgardzonych i opuszczonych, szczególną troską otacza:
– dzieci i młodzież niepełnosprawnych intelektualnie
w Domach Pomocy Społecznej i w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych,
– moralnie zagrożonych i zaniedbanych – samotne i młodociane matki
w Domu Samotnej Matki.
– osobom pragnącym pogłębienia życia wewnętrznego umożliwiamy odprawianie indywidualnych i grupowych rekolekcji i dni skupienia.