Sala pamięci

Mając na uwadze szerzenie kultu prywatnego Czcigodnej Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej, a także umożliwienie bliższego zapoznania się z postacią i dziełem Założycielki zapraszamy do zwiedzenia Sali Pamięci w Samarii – Domu Głównym Zgromadzenia. Sala istnieje od roku 2006.

W przeszklonych i oświetlonych gablotach i szafach wyłożono kopie dokumentów, zachowane pamiątki po Matce Założycielce oraz różne dary ofiarowane przez osoby zaprzyjaźnione ze Zgromadzeniem.

Na ścianach umieszczone są tablice. Jedna z nich przedstawia powiększone do naturalnej wielkości zdjęcie Matki Założycielki z roku 1931. Kolejne 7 tablic zawiera kalendarium życia Sługi Bożej Wincenty oraz zdjęcia dokumentujące jej życie i historię Zgromadzenia. Zatytułowane są: Dzieciństwo, Młodość, Założycielka, Charyzmat, Placówki 1926-35, Diecezjalny proces beatyfikacyjny, Ekshumacja. Jest też tablica upamiętniająca siostry ze Szpitala św. Łazarza, które zostały rozstrzelane w czasie Powstania Warszawskiego 5 VIII 1944 r.

Cennymi pamiątkami w sali pamięci są meble – klęcznik, biurko i krzesło służące Matce Założycielce w czasie modlitwy i pracy.

Salę można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu z s. Przełożoną – pod nr tel. 29-757 12 82.

Wyłożona jest księga pamiątkowa, w której odwiedzający mogą dokonać wpisu.