Ekshumacja

8 kwietnia 2006

W toku prowadzonego procesu beatyfikacyjnego dokonuje się ekshumacji celem zabezpieczenia doczesnych szczątków kandydata na ołtarze i złożenia ich w nowym, bardziej godnym miejscu, umożliwiającym szerzenie jego kultu.

Ekshumacja naszej Matki Założycielki Sługi Bożej Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej została dokonana w dniu 8 kwietnia 2006 roku – z cmentarza parafialnego do kościoła pw. Świętej Trójcy w Niegowie.
To niepowtarzalne wydarzenie poprzedziło roczne modlitewne przygotowanie w całym Zgromadzeniu, zwieńczone bezpośrednim Triduum w Samarii.

Czynności ekshumacyjne – zgodnie z zaleceniem Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i z zachowaniem prawa państwowego – rozpoczęły się od zaprzysiężenia Komisji Ekshumacyjnej.

Wczesnym rankiem pracownicy techniczni, w obecności Komisji Ekshumacyjnej, wydobyli z grobu doczesne szczątki Sługi Bożej, które zostały przewiezione do Samarii – w celu ich kanonicznego rozpoznania.

Po zakończeniu prac Komisji, licznie zebrane siostry ze wszystkich naszych domów trwały na wspólnej modlitwie przy doczesnych szczątkach Sługi Bożej.
Ten czas szczególnej bliskości przy Matce Założycielce, w zadumie i refleksji, był dla każdej siostry łaską zanurzenia się w jej heroiczne życie i wezwaniem do odnowy naszego życia charyzmatem Zgromadzenia.

 

Matko Wincento, Córo Kościoła,
na Matkę naszą wybrał Cię Bóg.
Do wzniosłych rzeczy Ciebie powołał,
Byś nauczyła nas jasnych dróg.


W godzinach popołudniowych doczesne szczątki Matki Wincenty zostały procesjonalnie, przy śpiewie psalmów, przeniesione z klasztoru do kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Niegowie.

Uroczystej koncelebrowanej Mszy św. w intencji o łaskę rychłej beatyfikacji Sługi Bożej Matki Wincenty przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, ówczesny Pasterz Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Z modlitwy, z kontemplacji, ze śpiewu gregoriańskiego, z uwielbienia Boga – wyrosło dzieło Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej. Drogie siostry, niech obecność jej wśród was, w tej świątyni w doczesnych szczątkach, które mamy nadzieję, że będą szczątkami zaliczonymi do błogosławionych i świętych, prowadzą do uwielbienia Boga, do kontemplacji Oblicza Jezusa Chrystusa. Tego życzę i o to się modlę (z homilii ks. Arcybiskupa).

Po Eucharystii trumienka z doczesnymi szczątkami Sługi Bożej została złożona do sarkofagu w kaplicy św. Judy Tadeusza.
Z tego nowego miejsca, jakim jest kościół, Matka Wincenta daje nam i wszystkim modlącym się przy jej doczesnych szczątkach przesłanie, które jest i będzie zawsze aktualne: Miłość krzyża i duch przebaczenia, to tylko świat dzisiejszy odmienić zdoła.

Dnia 10 każdego miesiąca w kościele parafialnym w Niegowie sprawowana jest Msza św. o beatyfikację Sługi Bożej oraz we wszystkich intencjach zgłoszonych i zapisanych w Księdze próśb, wyłożonej przy sarkofagu.