Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, możemy pomodlić się za Ciebie lub za kogoś bliskiego Tobie.