Spotkania formacyjne

W 2019 r. odbyły się trzy spotkania członków i przyjaciół Samarytańskiej Wspólnoty Świeckich.

Podczas lutowego spotkania  został przybliżony temat: „Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek” nawiązujący do początków wiary chrześcijańskiej. Jezus Chrystus, Słowo wcielone, nie jest mitem, nie jest abstrakcyjną ideą; jest człowiekiem który żył w konkretnym kontekście historycznym.

Oprócz konferencji głoszonych przez ks. Kapelana i sprawowanej Eucharystii, uczestnicy wzięli udział  w spotkaniu biblijnym oraz wysłuchali prelekcji s. Scholastyki Szyłkiewicz na temat historii naszego Zgromadzenia. Był również czas na rekreację, osobistą modlitwę, wyciszenie, które – jak mówią uczestnicy – pozwoliło nieco zapomnieć o troskach dnia codziennego.

Czerwcowe spotkanie przybliżyło temat „Męki i śmierci Pana Jezusa na Krzyżu”. Jezus umarł za nasze grzechy, żeby nas z nich wyzwolić i odkupić do życia Bożego. Zmazuje grzech świata, składając go na swoich ramionach i unieważniając go w sprawiedliwości swojego świętego Serca. Na tym polega zasadniczo tajemnica Krzyża.

Program obejmował Eucharystię, konferencje tematyczne, spotkanie ze Słowem Bożym, osobistą i wspólnotową modlitwę, rekreację przy grillu i ognisku – przy śpiewie i radosnych rozmowach. Uczestniczyło 20 osób, które wspierają się wzajemnie na drodze do Pana – wspólną modlitwą, przyjaźnią, radą, świadectwem własnego życia.

Wrześniowemu spotkaniu formacyjno-modlitewnemu przyświecał temat: „Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa”. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. W czasie konferencji  ks. Kapelan przybliżył uczestnikom temat spotkania zaznaczając, że omawiane prawdy są fundamentem naszej wiary i mówią o tym, że Bóg wkroczył w ludzką historię, aby zbawić ludzi. Gwarantują prawdziwość tego, czego naucza Kościół na temat Boga, na temat Bóstwa Chrystusa i zbawienia ludzi.

Siostra Benedykta – moderatorka Wspólnoty – przedstawiła na podstawie Ewangelii wg Mateusza (13,45-46) o perle kupionej przez kupca – drogę życia Matki Wincenty, jej zachwyt nad „drogocenną perłą”, którą okazał się sam Chrystus. Na zakończenie tej części spotkania każdy otrzymał symboliczną perełkę z wypisaną sentencją zaczerpniętą z myśli Matki Założycielki, aby przypominała o tym, jak ważne jest odnalezienie Chrystusa i pielęgnowanie codziennych relacji z Nim.

Tylko Bóg wie ile dobrego dokonało się w sercach uczestników tego spotkania. Oby  te przeżycia zaowocowały budowaniem lepszych relacji w rodzinach i wspólnotach. Niech będzie Bóg uwielbiony w pełnej troski obecności i gościnności Sióstr z Samarii,  w posłudze słowa  księdza kapelana, w szczerym pragnieniu zjednoczenia z Bogiem wszystkich osób uczestniczących w tym spotkaniu.

ROK 2018

„Święty Benedykt – serafin pałający miłością Boga i bliźniego” – to temat pierwszego w tym roku spotkania formacyjno – modlitewnego, które miało miejsce w Samarii 24 i 25 lutego 2018 r. Uczestniczyło 20 osób.

Ćwiczenia duchowne rozpoczęły się  odmówieniem Drogi Bolesnej Matki Bożej. Po czym uczestnicy wysłuchali krótkiej prelekcji o obecności krzyża w tradycji monastycznej. Następnie w dwóch konferencjach został przybliżony termin – Serafin, duch, który jest stworzony przez Pana Boga, aby przy Nim był. Jest przez cały czas w Pana Boga wpatrzony, cały czas śpiewa pieśń chwały: Święty, Święty. W centrum jego zainteresowania jest bezpośrednio Pan Bóg. Zatem, gdy odmawiamy litanię do św. Benedykta i wypowiadamy jedno z wezwań: „Św. Benedykcie Serafinie pałający miłością Boga i bliźniego”, to właśnie tytułując go słowem Serafinie, chcemy wyrazić prawdę, że on był swoim umysłem, sercem całkowicie zanurzony w Niebie. Serafin, dla którego życie ziemskie nie istnieje, ponieważ osiągnął już umiejętność życia z Bogiem. Dziś zatrzymam się na słowie – Serafin. Ono niesie absolutną rewolucję. I na tyle wejdę w pełni w ducha zakonodawcy św. Ojca Benedykta, na ile właśnie ten element wychwycę: ja chodzę po tej ziemi, o pewne podstawowe wymiary się troszczę, ale perspektywą, w którą nieustannie patrzę i oceniam wartościując wszystko, jest tylko to jedno – wpatruję się w Pana Boga i według Niego układam moje myślenie, oceniam, wartościuję. Serafinie, patrz wyłącznie w Boga!

W programie spotkania była również Eucharystia, wspólna modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, praca w grupach i indywidualna, a także czas na rekreację, rozmowy i wymianę doświadczeń.

Na zakończenie spotkania uczestnicy zamieścili swoje wpisy do księgi pamiątkowej, wyrażając tym samym swoją wdzięczność za dobro, jakie daje przynależność do Wspólnoty:

„Dziękuję za dar spotkania we Wspólnocie – jak to miło, gdy bracia przebywają razem. Dziękuję za umocnienie duchowe, wspólnie spędzony czas, radosną twórczość, dzielenie się Słowem Bożym, za wszystkie rozmowy i spotkania”.

Ora et labora – te dwa słowa wskazują nam jak żyć w tych burzliwych czasach, aby przetrwać. Podziękowanie dla siostry moderatorki i ks. Wojciecha, za wskazanie nam właściwej drogi i powoli, małymi kroczkami podążamy do Góry Tabor. Za wszystko dziękujemy z całego serca”.

Luty 2018

9-10 czerwca 2018

Temat spotkania nawiązywał do duchowości benedyktyńskiej: „Reguła św. Benedykta dla świeckich”. Powyższy temat przedstawił i towarzyszył Wspólnocie w tych dniach o. Piotr Włodyga OSB z klasztoru Benedyktynów ze Starego Krakowa koło Sławna. W swoich konferencjach Ojciec zwrócił uwagę na trzy elementy naszego życia: na komunikację, wartość autorytetu i celebrowanie „rytuałów” codzienności. Program spotkania był bogaty i obejmował chwile modlitwy i refleksji, dzielenie się radością wiary, udział w pikniku rodzinnym w DPS, radosna rekreacja i wspólne grillowanie.

22-23 września 2018

Jesienne spotkanie formacyjno-modlitewne SWŚ przybliżające duchowość benedyktyńską na temat: „Święty Benedykt – mistrz wszelkiej doskonałości”. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób. W sobotę podczas Mszy św. miało miejsce uroczyste przyjęcie trzech członków na stałe. Oprócz Karty Uczestnictwa zostały wręczone również figurki św. Benedykta i książki o duchowości benedyktyńskiej.

Na zakończenie spotkania zorganizowany został wyjazd do Fiszoru, gdzie w lesie przy mogile powstańczej z 1863 r. modlono się za poległych w obronie Ojczyzny, a w Domu Za Strugą uczestnicy odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego i zobaczyli pokoje, gdzie w latach 1974-1978 przebywał w czasie letniego odpoczynku Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński.