O Matce Bożej

„Polskie Zgromadzenie musi żyć miłością do Najświętszej Maryi Panny (…) Ona jest wzorem dla każdej z nas. W życiu zakonnicy powinna we wszystkim wybijać się cichość i pokora, Ona przeszła przez życie cichutko i uświęciła się przez pokorę (…) starajmy się Ją naśladować… Ona poddana woli Bożej idzie pełnić Swe posłannictwo… gdy jest potrzebna, jest zwyczajna, milcząca. Syn Boży mógł zawsze na Nią liczyć.

Matka Najświętsza nie żyła sobą. Dlatego życie NMP, to promień boski, to działanie łaski Bożej w pełni. Tam stworzenie nie przeszkadzało Stwórcy. Działanie Boga w Niej się przebija, Ona jak monstrancja, w której zawsze obecny Najświętszy Sakrament. Żyje w niej Bóg przez Swe działanie. Dlatego Ona wszystko może… Gdybyśmy umiały wpatrzeć się w życie Maryi tak istotnie zjednoczone z Bogiem!” (1 V1933 r.).