Godło/herb/hasło

Godłem Zgromadzenia jest Krzyż leżący na cierniach z hasłem: Deus Caritas est.

Wyraża ono najdroższą Matce ideę: uwielbienie Krzyża, przez który stało się nam zbawienie i uwielbienie Bożej Sprawiedliwości przez chętne kroczenie cierniową drogą życia, a słowa św. Jana: Bóg jest Miłością wskazują na źródło naszych sił i ostateczny cel życia.

Herb – tarcza herbowa podzielona na trzy pola.

W górnej części umieszczony krzyż położony na cierniach. W dolnej – lewej – na niebieskim polu znalazł się herb rodziny Jaroszewskich „Zagłoba”, a w prawej – na czerwonym polu biały orzeł z koroną – herb miasta Piotrkowa. Tarcze oplatał ornament, w który wpleciono hasło: Deus Caritas est.