Kontakt

DOM GENERALNY
ul. Klonowa 1, 07 – 230 Zabrodzie
tel.: (29) 757 12 82 fax.: (29) 757 12 82

Konto Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
PKO BP 87/1020 3802 0000 1002 0045 9693

tel. Przełożona Generalna: (29) 757 10 95
e-mail: osbsam@zakon.opoka.org.pl
powolania@samarytankiosb.pl

Domy zakonne

Niegów, pw. św. Scholastyki
ul. Klonowa 1
07 – 230 Zabrodzie
tel. ogólny/fax (29) 757 12 82

 

Częstochowa, pw. Matki Bożej Częstochowskiej
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24
42 – 200 Częstochowa
tel. (34) 324 19 32

 

Gaj – Struga, pw. św. Benedykta
ul. kard. S. Wyszyńskiego 2
07 – 230 Zabrodzie
tel. (29) 758 25 36

 

Bielawki, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
83 – 130 Pelplin
tel. (58) 536 16 59

 

Gaj – Fiszor, pw. Szymona Cyrenejczyka
ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5
tel. (29) 758 28 26

 

Karwowo, pw. Chrystusa Króla Wszechświata
72 – 005 Przecław
tel. (91) 311 77 70

 

Moryń, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Rynkowa 27
74 – 503 Moryń
tel. (91) 414 60 24

 

Parchowo, pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
ul. Kasztanowa 2
77 – 124 Parchowo
tel. (59) 821 44 83

 

Pruszków, pw. św. Maura i Placyda
ul. Szkolna 3
05 – 800 Pruszków
tel. (22) 758 84 13

 

pw. Św. Gertrudy
ul. Żbikowska 40
05 – 800 Pruszków
tel. (22) 758 66 14

 

Kościelisko k/Zakopanego, pw. Pana Jezusa Miłosiernego
ul. Kiry 64
34 – 511 Kościelisko
tel. (18) 207 02 30

 

Placówki apostolskie

Niegów, Koedukacyjny Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Wierzbowa 4 07 – 230 Zabrodzie
tel./fax (29) 757 12 16
Dyr. (29) 757 12 25
e-mail: dpsniegow@pro.onet.pl
www.dpsniegow.pl

 

Bielawki, Koedukacyjny Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
83 – 130 Pelplin
tel./fax (58) 536 16 59
e-mail: bielawki@op.pl
www.dpsbielawki.com

 

Gaj – Fiszor, Dom Pomocy Społecznej dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Sł. B. M. Wincenty Jaroszewskiej 5
tel. (29) 758 25 35
fax (29) 758 28 26
e-mail: fiszorgaj@op.pl

 

Karwowo, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży
72 – 005 Przecław
tel./fax (91) 311 77 70
e-mail: domsamotnejmatki@wp.pl

 

Moryń, Dom Pomocy Społecznej dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Rynkowa 27
74 – 503 Moryń
tel. (91) 414 60 24
(91) 414 62 45
fax (91) 414 63 70
e-mail: dps.moryn@wp.pl

 

Parchowo, Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Kasztanowa 2
77 – 124 Parchowo
tel./fax (59) 821 44 83
e-mail: dps_parchowo@wp.pl

 

Pruszków, ul. Szkolna 3
05 – 800 Pruszków

Specjalny Ośrodek Wychowawczy
tel. (22) 758 84 13
fax (22) 728 85 92
e-mail: sowsam@o2.pl

 

Pruszków, Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Żbikowska 40
05 – 800 Pruszków
tel. (22) 738 80 26
tel. (22) 758 66 14
e-mail: dps.pruszkow@o2.pl

 

Homel, Białoruś, Homelski „Caritas” Dom – Internat dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie
246013 Homel, ul. Siewierna 4/1
BIAŁORUŚ
Dom Zakonny pw. Matki Bożej Bolesnej
tel. 00375232/37-86-61

DOMY ZAKONNE


PLACÓWKI APOSTOLSKIE