Fundacja Dzieło Samarytańskie

Niegów, ul. Klonowa 1, 07-230 Zabrodzie

tel. 29-757 12 82 lub 502 240 337

KRS nr 0000321161

REGON: 141725739 NIP: 7621963230

Bank Millenium SA nr 97 1160 2202 0000 0001 3200 9365

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – s. Gemma Danuta Banach

Członek Zarządu – s. Julianna Teresa Dziczek

Członek Zarządu – p. Bożena Rudnik

Informacje o działalności Fundacji

  1. Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą władz generalnych w Niegowie.
  2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu opieki i pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz młodzieżą moralnie zagrożoną i zaniedbaną.
  3. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej.
  4. Niesienie pomocy byłym wychowankom, którzy nie radzą sobie w normalnym środowisku.
  5. Organizowanie szkoleń dla pracowników placówek prowadzonych przez Zgromadzenie.

Publikacja sprawozdań OPP http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/