Warunki przyjęcia

Kryteria

 – umiłowanie modlitwy
– pracowitość
– zdolność życia we wspólnocie, współpracy z innymi
– duch ofiary i służby
– brak przeszkód kanonicznych
– wiek do 35 lat
– zdrowie psychiczne i fizyczne

Dokumenty

– podanie – życiorys – trzy fotografie – metryka chrztu – świadectwo bierzmowania – świadectwo moralności (opinia ks. Proboszcza) – skrócony odpis aktu urodzenia – świadectwo ukończenia szkoły – świadectwo lekarskie o stanie zdrowia

Kontakt

Referat powołań s. Klara Siwiec e-mail: s.klara.osbsam@wp.pl, tel. 517 608 592 Siostry Benedyktynki Samarytanki Niegów, ul. Klonowa 1 07 – 230 Zabrodzie tel. 29/757 12 82 e-mail: powołania@samarytankiosb.pl