Warunki przyjęcia

Kryteria

 – umiłowanie modlitwy
– pracowitość
– zdolność życia we wspólnocie, współpracy z innymi
– duch ofiary i służby
– brak przeszkód kanonicznych
– wiek do 35 lat
– zdrowie psychiczne i fizyczne

Dokumenty

– podanie
– życiorys
– trzy fotografie
– metryka chrztu
– świadectwo bierzmowania
– świadectwo moralności (opinia ks. Proboszcza)
– skrócony odpis aktu urodzenia
– świadectwo ukończenia szkoły
– świadectwo lekarskie o stanie zdrowia

Kontakt

Referat powołań
s. Margarita Brzozowska
e-mail: s.margarita.sam@interia.pl,
tel. 505 667 458

Siostry Benedyktynki Samarytanki
Niegów, ul. Klonowa 1
07 – 230 Zabrodzie
tel. 29/757 12 82
e-mail: powołania@samarytankiosb.pl