Powstań i świeć!

W dniach od 22-25 września 2022 roku cztery nasze siostry profeski wieczyste: s. Karmela, s. Nikoletta, s. Margarita i s. Wiktoria – z nie małą radością uczestniczyły w IV Kongresie Młodych Osób Konsekrowanych. Spotkanie pod  inspirującym hasłem „Powstań i świeć”, zorganizowano w gościnnych progach Ojców Marianów „na przestrzennych włościach” w Licheniu Starym. Stary Licheń gościł 616 młodych reprezentantów życia zakonnego – zarówno braci, jak i siostry, ale także osoby konsekrowane z instytutów świeckich.

W słowie rozpoczynającym Kongres wybrzmiała m.in. myśl o. kard. Raniero Cantalamessy OFMCap: „Siła Kościoła nie tkwi dzisiaj w wyniosłych dzwonnicach”. Może tkwi w prostym codziennym życiu, w którym dajemy jednak gorącą odpowiedź. „Jest nią łaska Boża, Duch oraz radość” – podkreślił sędziwy, ale radosny kardynał z Włoch.

Do uczestników mocno przemawiały słowa Ewangelii, ale też słowa wielu zaproszonych prelegentów. Jednym z nich był redaktor „Gościa Niedzielnego”, Franciszek Kucharczak. W swoim wystąpieniu próbował odpowiedzieć na pytanie, jakiego światła potrzebują inni ludzie od osób konsekrowanych. Zauważył, że Ci, którzy kpią i wyśmiewają siostry i zakonników, tak naprawdę chcą doświadczyć, że w gruncie rzeczy jest inaczej, niż to sobie wyobrażają. Ludzie zaprzeczający wartości życia konsekrowanego paradoksalnie potrzebują świadectwa, że jest ono „czymś więcej” i że niesie ze sobą „zachwyt Panem Bogiem”, bo przecież świadectwo osób konsekrowanych, to czułość i bliskość, to towarzyszenie modlitwą „już, teraz, właśnie przy zranionym i potrzebującym człowieku”.

To był naprawdę twórczy, radosny, i – miejmy nadzieję – owocny czas. Zakończony został bardzo pięknym gestem – uroczystym aktem zawierzenia osób życia konsekrowanego Matce Bożej. Zawierzenia dokonali przełożeni wyżsi zgromadzeń zakonnych – w tym również przełożona generalna naszego Zgromadzenia – m. Anuncjata Zdunek.

Tekst zawierzenia napisał o. Krzysztof Pałys, dominikanin. Tekst aktu wydaje się bardzo modlitewny i ciągle żywo bijący w naszych sercach: Pani, odnów nasze życie konsekrowane, przywróć naszym instytutom pierwotną gorliwość i daj nam nowe powołania. Natchnij braci i siostry, aby chętnie odpowiadali na Boże wezwania do głębszego zjednoczenia z Twym Synem i Tobą, do głębszego naśladowania Pana i Ciebie, do głębszej służby Bogu i Kościołowi Świętemu, naszej Matce. Ze świętymi wołamy: Jestem cała Twoja, wszystko, co moje, do Ciebie należy. Spraw, abym kochała Jezusa Twoją miłością, a Ciebie, Maryjo, Jego miłością. Amen.

tekst przygotowała s. Margarita Brzozowska OSBSam

Więcej relacji z Kongresu na stronie www.mlodzikonsekrowani.zyciezakonne.pl