Proces

…..Diecezjalne dochodzenie w sprawie heroiczności cnót Sługi Bożej Wincenty od Męki Pańskiej Jadwigi Jaroszewskiej przeprowadzono w latach 1992 – 1996.
…..Dnia 15 grudnia 1992 roku Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski, w kaplicy Arcybiskupów Warszawskich, dokonał otwarcia procesu kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej. W czasie tej uroczystej sesji publicznej nastąpiło zaprzysiężenie Trybunału Kanonizacyjnego.
Kandydatka ku chwale ołtarzy” – słowo Prymasa Polski podczas rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej Matki Wincenty, Warszawa, 15 grudnia 1992 r.

 

…..W trakcie prac przesłuchano świadków, zebrano i uporządkowano materiały dotyczące życia i działalności Sługi Bożej, przetłumaczono zeznania na język włoski.
…..W niedzielę 8 sierpnia Ksiądz Prymas modlił się w kościele parafialnym w Niegowie i na miejscowym cmentarzu przy grobie Sługi Bożej o wyniesienie Jej na ołtarze.”Blask świętości cichej i wytrwałej” – homilia podczas mszy św. o beatyfikację sługi Bożej Matki Wincenty, Niegów, kościół p.w. Świętej Trójcy, 8 sierpnia 1993r.

 

…..3 lipca 1996 r. odbyła się ostatnia publiczna sesja procesu kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym.

Urzeczywistniała Chrystusa w swoim życiu” – słowo Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa z okazji zakończenia diecezjalnego procesu Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej, Warszawa, 3 lipca 1996 r.

…..4 sierpnia 1996 r. na zaproszenie Matki Generalnej do Samarii przybył Kardynał Józef Glemp Prymas Polski na wspólną modlitwę dziękczynną z okazji zamkniecia procesu kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym.

Ta biedna ziemia ciągle potrzebuje Boga” – homilia podczas mszy św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożej Matki Wincenty, wygłoszona przez Prymasa Polski w domu generalnym Zgromadzenia 4 sierpnia 1996 r.

(dokumenty do pobrania umieszczono za zgodą Kurii – zapisane w formacie PDF)
…..
We wrześniu 1996 r. akta procesowe przekazane zostały do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Miało wtedy miejsce także spotkanie z Ojcem świętym Janem Pawłem II.
Pisanie Positio zostało ukończone w 2011 r. W marcu 2012 r. egzemplarz wydrukowanej Positio został przekazany kard. Angelo Amato, Prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, a następnie komisji teologów, która w grudniu tegoż roku pozytywnie opowiedziała się za uznaniem heroiczności cnót Sługi Bożej Matki Wincenty.

W dalszym toku procesu – w styczniu 2015 r. złożono w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych egzemplarze Positio dla Kardynałów i Biskupów członków Kongregacji, którzy obradowali w dniu 3 marca. Przez głosowanie wszyscy jednomyślnie uznali heroiczność cnót Sługi Bożej Matki Wincenty.

W dniu 18 marca 2015 r. Ojciec Święty Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania (ogłoszenia i podania do publicznej wiadomości) Dekretu o heroiczności cnót naszej Matki Założycielki, której od tego momentu przysługuje tytuł: „Czcigodna Sługa Boża”. Dekret jest uroczystym orzeczeniem Kościoła, że Służebnica Boża cieszy się chwałą błogosławionych w niebie. Jest on podstawowym wymogiem przy beatyfikacji. Dekret mówi o zasługach Sługi Bożej, przypomina jej życiorys, szczególną misję w Kościele, podkreśla, że jej życie wyróżniało się heroizmem w praktykowaniu cnót, a więc może być wzorem dla innych.

W dniu 19 kwietnia 2015 r. w Rzymie, w kościele Księży Zmartwychwstańców miała miejsce Msza św. dziękczynna za Dekret Ojca Świętego Franciszka o heroiczności cnót Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej, której przewodniczył Kard. Stanisław Ryłko – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich.

…postać Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej  jawi się jako szczególny świadek naszych czasów, które wołają o dobrych Samarytan!…  (z homilii ks. Kardynała) W tej Eucharystii zawierzamy Bogu dalszy bieg jej procesu beatyfikacyjnego, w ufnym oczekiwaniu na znak cudu, którym Pan zwykł potwierdzać świętość kandydatów na ołtarze…

Ksiądz Kardynał podczas spotkania z Matką Generalną i Siostrami wyraził uznanie wobec osoby Matki Założycielki, która jawi się jako piękny wzór życia zakonnego, obok którego nie można przejść obojętnie, gdyż pobudza on do refleksji i do postawienia sobie samemu szeregu ważnych pytań…

Aby Matka Wincenta została zaliczona do grona błogosławionych Kościoła potrzeba naszej ufnej modlitwy o łaskę cudu za jej wstawiennictwem. Prosimy, by beatyfikacja służebnicy Bożej nastąpiła w niedługim czasie i byśmy już niebawem mogli się cieszyć jej orędownictwem oraz wielkim wsparciem.