Wiosenne spotkanie Sióstr z Zarządu, Przełożonych i Dyrektorek

W Samarii trwa spotkanie szkoleniowo-formacyjne Sióstr z Zarządu Generalnego, Przełożonych i Dyrektorek. Głównym tematem duchowych rozważań jest ewangeliczna rada ubóstwa, przeżywana przez nas – osoby konsekrowane – jako cnota chrześcijańska, do której zobowiązałyśmy się składając śluby zakonne. W nasze rozważanie wprowadził nas ks. Jakub Szcześniak z Warszawy, który „namalował” przed nami rzeczywistość  ubóstwa, wyjaśniając jego znaczenie w Starym i Nowym Testamencie.

Ps 72, 11-12
Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i bezbronnego.
Zmiłuje się nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich.

Zadaliśmy sobie pytania, m.in.:

Czy ubóstwo ewangeliczne, ubóstwo solidarne z ubogimi, jaką ma relację do biedy w ogóle? Do wymiaru społecznego biedy?

Czy ubóstwo jest świadectwem dzisiaj? Czy jeśli jest świadectwem, to czy ono dziś przemawia? Czy dla dzisiejszego dla świata życie ubogie każdego z nas jest przekonywujące? Jeśli tak, to do czego?  Czy styl życia jaki prezentujemy „robi wrażenie”? Czy jest świadectwem, który świat interesuje?

Czy to znane rozróżnienie „mieć” czy „być”, czy to że czegoś nie mam, a więc żyję w ubóstwie oznacza, że bardziej „jestem”?

W trakcie spotkania Matka Generalna przekazała najważniejsze sprawy z życia Kościoła, komunikaty z Konferencji Wyższych Przełożonych oraz bieżące sprawy Zgromadzenia. Nie brakowało czasu na wspólną modlitwę i wymianę doświadczeń z życia Wspólnot i prowadzonych Placówek.

Spotkanie w radosnym czasie Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego było okazją do wspólnego świętowania i dzielenia się wiarą i budzącą się nadzieją płynącą z Wielkanocnego Orędzia, bo Jezus pokonał zło i śmierć! ON żyje i chce abyśmy i my żyli!  (Christus vivit 1)