Zmartwychwstanie Pańskie

Chrystus żyje.
On jest naszą nadzieją,
jest najpiękniejszą młodością tego świata.
Wszystko, czego dotknie, staje się młode,
staje się nowe, napełnia się życiem.
(…) On żyje i chce, abyś żył!

Papież Franciszek, Christus vivit 1

Drodzy Przyjaciele

        Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wraz z Siostrami pragnę złożyć życzenia jak najobfitszych łask płynących od Zmartwychwstałego Zbawiciela. Przede wszystkim pałającego serca i gotowości przyjęcia orędzia o Bogu, który będąc wiernym Miłości, jaką obdarzył człowieka – nie zawahał się, by zapłacić najwyższą cenę, abyśmy mogli żyć pełnią życia w Nim!

                     Życzę więc niczym niezmąconej radości, pokoju, wdzięczności i doświadczenia spotkania ze                             Zmartwychwstałym Jezusem – żyjącym i dającym się nieustannie w swym Słowie i Eucharystii!

Z radosnym   A l l e l u j a   łączę serdeczne pozdrowienia

s. Anuncjata Zdunek OSBSam

przełożona generalna Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego