Siostra Loretta odeszła do Domu Ojca

Siostra Loretta od Niepokalanego Serca Maryi Halina Gago urodziła się 10 kwietnia 1927 r. w miejscowości Nowa Osuchowa, w parafii pw. św. Barbary w Porębie (diecezja łomżyńska). Do naszego Zgromadzenia wstąpiła 22 sierpnia 1946 r. S. Loretta pełniła posługi: wychowawczyni, przedszkolanki przy niepełnosprawnych dzieciach, katechetki i organistki w różnych placówkach Zgromadzenia. W latach 1972 – 1991 przebywała w domu w Warszawie-Wilanowie, posługując jako katechetka i organistka w parafii. Od 1991 r. przez ponad 32 lata przebywała w klasztorze w Samarii. Powierzone obowiązki wykonywała sumiennie i odpowiedzialnie. Miała głębokie nabożeństwo do Matki Bożej, które wyniosła z domu rodzinnego. Żywo interesowała się sprawami Zgromadzenia, Kościoła i świata. Bardzo kochała śpiew i dawała temu wyraz także w spotkaniach z siostrami w czasie choroby. Siostra Loretta zmarła w Samarii dnia 1 lutego 2024 r. w wigilię święta Ofiarowania Pańskiego. Przeżyła 96 lat, w Zgromadzeniu 77 lat. Odeszła niepostrzeżenie, cicho… Niech dane jej będzie dołączyć do chórów niebieskich śpiewających wieczne Alleluja!