Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom, a jako człowiek jednym z nas się stałeś. Oświeć umysły i serca pociągnij więzią miłości. (z Monastycznej LG) Boże Narodzenie… przyszedł czas, że niebiosa spuściły Sprawiedliwego! Stało się tak, „aby wypełniło się słowo Pańskie, powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami” (Mt 1, 23). Uroczystość Narodzenia Pańskiego na nowo skłania nas do przyjęcia i przeżycia tajemnicy Boga, który nieustannie pragnie być z nami. Oto Bóg przychodzi w prostym znaku dziecka płaczącego pośród ubogiej stajenki, dziecka przyjętego z czułością ludzkich serc Maryi i Józefa, otulonego ich uważnym spojrzeniem i miłością. To Święte, Boże Dziecię złożone w ręce ludzi, przyjmuje pokornie ubóstwo betlejemskiej groty i zwyczajność nazaretańskiego domu. Także dziś Bóg przychodzi do nas, do naszych domów i serc – jest obecny w Eucharystii, przychodzi w swoim Słowie i wszystkich sakramentach Kościoła, staje się bliski przychodząc w każdym napotkanym człowieku. I choć przychodzi „wśród nocnej ciszy”, to jest przecież Panem Wszechświata, jest Światłością, która rozdziera ciemności grzechu i przynosi nam wszystkim zbawienie! Jak Dobry jest Bóg, który wciąż chce być Bogiem z nami… i dla nas. Oto ziemia ujrzała swego Zbawiciela! Kochani, zechciejmy z miłością swych „ludzkich serc” przyjąć Jezusa pod dach swoich rodzin. Oto teraz nadszedł czas – Jezus Słowo Odwieczne staje się Ciałem i „potrzebuje” bezpiecznego domu pełnego miłości, bliskości i gotowości niesienia pomocy. Niech dar szczerego otwarcia na siebie, radość wspólnego przeżywania codzienności oraz rodzinne spotkania pośród zwyczajnych zajęć, staną się doświadczeniem przemieniającej Obecności Boga pośród nas, a dla wielu będą żywym świadectwem prawdziwości słów Ewangelii, że Bóg jest Miłością. Trwając przy Żłóbku naszego Pana, wraz z Siostrami życzę, aby Najświętsza Maryja – Matka Jezusa, a także posłuszny i pełen wiary św. Józef, stali się dla nas nauczycielami i mistrzami duchowej drogi rozpoznania i uczczenia Syna Bożego. Niech rodzinne kolędowanie napełni nasze serca radością i pokojem. Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego. Z serdecznym pozdrowieniem i modlitwą s. Anuncjata Zdunek OSBSam, przełożona generalna