25 lat posługi na Białorusi

Bóg jest Miłością – te słowa św. Jana są głównym mottem i hasłem naszego Zgromadzenia. One to najpiękniej oddają naszą posługę w każdym miejscu – jednak tu na Białorusi mają szczególny charakter. Inicjatorem tego misyjnego wydarzenia, przed ponad 25 laty, był ks. Sławomir Laskowski – ówczesny proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Pannie w Homlu. W 1998 roku pierwsze trzy Siostry – za zgodą władz państwowych podjęły pracę w Żurawiczach – w domu dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Dzięki Bożej Opatrzności oraz wielu życzliwych i odważnych osób udało się wybudować Wioskę Dziecięcą dla dzieci niepełnosprawnych w Homlu, która została otwarta i poświęcona w 2011 r. A w roku 2021 oddano do użytku Integracyjne Centrum Edukacyjno-Terapetyczne, które służy nie tylko dzieciom mieszkającym w Wiosce, ale także potrzebującym z miasta. 31 maja 2023 r. , we wspólnocie homelskiej i społeczności Caritas Miłosierdzie w Homlu miała miejsce uroczystość dziękczynna z racji 25 – lecia posługi naszych Sióstr na Białorusi. Dziękujemy nade wszystko Dobremu Bogu, który w swej Opatrzności zaprosił i przyprowadził tu Siostry, by dzieląc się charyzmatem Czcigodnej Sługi Bożej Matki Wincenty Jaroszewskiej uobecniały Bożą Miłość wobec tych wszystkich, którym służą na co dzień. Dziękujemy wszystkim Siostrom, które w ciągu 25 lat – z woli Bożej – podejmowały tu posługę: s. Lidii, s. Adrianie, s. Urszuli, s. Nikodemie, s. Michaeli, s. Paulinie, s. Kamili, s. Szymonie, s. Józefie, s. Gemmie, s. Goretti, s. Krystynie i s. Weronice. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali i towarzyszyli Siostrom oraz przyczynili się do rozwoju dzieła, które dziś wydaje wspaniałe ewangeliczne owoce. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w Uroczystości Jubileuszowej, także tym, którzy łączyli się z nami duchowo i za pomocą Internetu. W czasie Mszy św. , której przewodniczył Ks. bp Antoni Dziemianko, wraz Ks. bp. Kazimierzem Wielikosielcem, licznie zebranymi kapłanami oraz Siostrami Misjonarkami Miłości, składaliśmy Bogu dziękczynienie za Jego Opatrzność, za Siostry, Dzieci, pracowników Caritasu, Wioski i Centrum, za dobroczyńców i ofiarodawców oraz za przyjaciół tej szczególnej misji. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony