Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana…

W dniach 11-14 kwietnia, w Samarii miało miejsce spotkanie formacyjne dla najmłodszych profesek wieczystych, które składały śluby w latach 2012-2022. W spotkaniu wzięło udział siedem Sióstr. W pierwszym dniu gościłyśmy s. Ewę Godzińską – jadwiżankę wawelską z Łodzi, która podzieliła się swoją refleksją na temat: Cnota sprawiedliwości – a realizacja ślubów w moim życiu. Wychodząc od pierwotnej sprawiedliwości, którą w raju otrzymali od Boga pierwsi rodzice i którą utracili przez nieposłuszeństwo, wskazała na Boże dzieło usprawiedliwienia i usynowienia każdego człowieka w Jezusie Chrystusie. Ciekawym bardzo było ukazanie poszczególnych rad ewangelicznych, które w kontekście poszczególnych Osób Boskich, Ojca, Syna i Ducha Świętego mają również odbicie w naszym konsekrowanym życiu. Jestem posłuszna – bo należę „do”, jestem dzieckiem Ojca. Jestem uboga – wybieram podobieństwo do Chrystusa, który stał się człowiekiem – jestem córką. Jestem czysta – moje serce jest świątynią Ducha Świętego – należę „do” – jestem oblubienicą. Co się Bogu ode mnie należy? UWIELBIENIE. W czasie tego spotkania szczególnym momentem były odwiedziny u starszych Sióstr w Samarii i w Domu Za Strugą. Dużo radości i dzielenia się! Nie zabrakło także czasu na przedłużoną modlitwę w ciszy i słuchanie Słowa Bożego. Zaproszony o. Jakub Szcześniak z WMSD w Warszawie poprowadził nas drogą lectio divina i zaprosił do kontemplacji Jezusa – Jedynego Sprawiedliwego, który umiera na krzyżu i przebacza „dobremu łotrowi” – przyjmuje, wysłuchuje jego modlitwy: „Jezu wspomnij na mnie…” W ostatnim dniu, wraz z m. Anuncjatą podjęłyśmy temat: „Cnota sprawiedliwości w życiu Matki Wincenty i w życiu siostry samarytanki”. Za każdym razem „odnowa ducha” staje się dla nas okazją nie tylko do poszerzania wiedzy i refleksji, ale także czasem dzielenia się doświadczeniem oraz umacnianiem siostrzanych więzi. Deo gratias!