Życzenia świąteczne

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmi. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę” (Łk 2,15-16)      

Przeżywając po raz kolejny w naszym życiu Święta Bożego Narodzenia, nie sposób nie usłyszeć dziś słów papieża Franciszka, które zawarł w ogłoszonym na początku Adwentu liście Admirabile signum, na temat znaczenia i wartości Żłóbka i całej tradycji związanej z budowaniem szopek bożonarodzeniowych. „Żłóbek jest zachętą do „odczuwania”, „dotknięcia” ubóstwa, które Syn Boży wybrał dla siebie w swoim wcieleniu. W ten sposób jest to pośrednio wezwanie do naśladowania Jego drogi pokory, ubóstwa, ogołocenia, która prowadzi od betlejemskiego żłóbka do krzyża. Jest to wezwanie, aby Go spotkać i miłosiernie Mu służyć w najbardziej potrzebujących braciach i siostrach”.

Uwierzmy więc, że to właśnie „Jezus jest nowością pośród starego świata i przyszedł, aby uleczyć i odbudowywać, żeby przywrócić nasze życie”. Zatem razem z aniołami i pasterzami, wraz z Maryją i Józefem wyruszmy ku Niemu, na spotkanie miłości Boga, „który przychodzi spotkać się z nami w Dzieciątku Jezus”. Łączę się duchowo z każdym z Was i Waszymi Rodzinami w ten Wigilijny wieczór, trwając przy Żłóbku Pana, który „w żłobie położony stał się pokarmem naszym” i wpatrując się w Jego Najświętsze Ciało w Eucharystii – modlę się byśmy każdego dnia coraz mocniej kochali Jezusa, wierzyli w Niego, ufali Mu i wynagradzali za tych, którzy nie wierzą, nie ufają i nie kochają Go… Niech Boża Miłość staje się obecna w nas, odnawia nas i przemienia świat, nasze rodziny i wspólnoty. Radosnych, pełnych pokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławionego 2020 Roku! s. Anuncjata Zdunek OSBSam Przełożona Generalna wraz z Siostrami