25-lecie posługi Sióstr w Domu Generalnym Księży Zmartwychwstańców w Rzymie

W tym roku mija 25 lat, od kiedy nasze Siostry podjęły posługę w Domu Generalnym Księży Zmartwychwstańców w Rzymie. Każdy Jubileusz jest sposobnością, aby nade wszystko dziękować Bogu i ludziom. Dziękujemy zatem Bożej Opatrzności, że kiedy poszukiwałyśmy domu w bliskości Stolicy Apostolskiej – w związku z rozpoczętym procesem beatyfikacyjnym naszej Założycielki – dziś już Czcigodnej Sługi Bożej Wincenty od Męki Pańskiej Jadwigi Jaroszewskiej – pojawiła się możliwość podjęcia pracy i zamieszkania w Domu Generalnym przy Via San Sebastianello 11.

Dziękujemy naszym Siostrom, szczególnie tym, które realizują mężnie zadanie powierzone im przez Zgromadzenie w tym domu od 25 lat: s. Georgii i s. p. Maksymilianie, a także s. Barbarze, s. Ewodii, s. Juliannie i s. Cherubinie. Dziękujemy nade wszystko za piękne świadectwo – często bez słów – swego zakonnego powołania i całkowitego oddania woli Bożej… choć czasem serce tęskniło za Ojczyzną, za siostrami i za najbliższymi. Ukochanie woli Bożej i cicha posługa Sióstr jest wymownym znakiem totalnego oddania siebie i życia dla Boga oraz – jak mówią Ojcowie – motywacją do wiernego realizowania swego powołania, stawania się „lepszymi”.

Dziękujemy Ojcom Zmartwychwstańcom Gospodarzom tego miejsca – za braterską miłość i życzliwość przez te lata współpracy. I choć zmieniali się ludzie, to atmosfera wzajemnej pomocy jakby naturalnie przechodziła i umacniała się w kolejnych kadencjach Zarządów, posług czy nawet etapach formacji braci kleryków, którzy dziś już są kapłanami.

Dziękujemy Siostrom z innych wspólnot zakonnych, które siostrzaną miłością służyły radą i pomagały stawiać pierwsze kroki na ziemi włoskiej. Szczególnie zaś Siostrom Zmartwychwstankom, którą są nam szczególnie bliskie ze względu na naszą Matkę Założycielkę. Czujemy się niejako siostrzaną rodziną. Dziękujemy z serca!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie, aby razem z nami dziękować Bogu za wszelkie łaski i dobro otrzymane podczas tych 25 lat posługi.

Opatrzność Boża wskazała dzień 21 listopada – środę, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Dla wspólnoty rzymskiej Sióstr jest to także rocznica ofiarowania Domu Matce Bożej. Nie można było wybrać lepszej daty na świętowanie Jubileuszu. Tak więc zaproszeni Goście: Siostry z Zarządu Generalnego wraz z m. Anuncjatą Zdunek OSBSam, Ojcowie Zmartwychwstańcy z o. Generałem Paulem Voisinem CR, o. Zdzisław Kijas OFMConv, Siostry Zmartwychwstanki z m. Dorotą Zygmunt, s. Goretti terezjanką oraz przyjaciele, pracownicy i goście Domu – zebrali się w kościele, by o godz. 17.30 uczestniczyć w dziękczynnej Mszy św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył o. Jacek Praski CR, zaś homilię wygłosił Ojciec Generał CR.

Po Mszy św. wspólne zdjęcie i radosne świętowanie przy kolacji i wspólnym śpiewaniu. Nie zabrakło muzycznych animacji i piosenki patriotycznej.

Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!