Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego

2 września bicie dzwonów we wszystkich kościołach diecezji warszawsko-praskiej rozpoczęło peregrynację kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która potrwa do 15 czerwca 2018 r. Kolejny etap wędrówki po Polsce Jasnogórskiej Ikony rozpoczął się od Radzymina.

9 września wspólnota parafialna, w tym również siostry z naszych trzech domów, przywitały Ikonę Jasnogórską w Niegowie. Kopię Cudownego Wizerunku Matki Bożej powitał bp Marek Solarczyk,  wraz z proboszczem parafii, ks. Andrzejem Rybickim. Przy śpiewie pieśni oraz litanii loretańskiej Ikona została wprowadzona do kościoła Świętej Trójcy. Słowa powitania wypowiedział ks. proboszcz, a następnie przedstawiciele rodzin, młodzieży, dzieci oraz Matka Generalna Anuncjata w imieniu Sióstr. Kwiaty pod Obrazem złożyła delegacja z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Dąbrówki, w której poprzednio gościł Obraz.

W czasie uroczystej Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Program Nawiedzenia obejmował: Msze św., Apel Maryjny – prowadzony przez kustosza Jasnogórskiej Ikony Nawiedzenia o. Krzysztofa Grzesicę OSPPE, modlitwę różańcową, nabożeństwo dla osób chorych i inne. Siostry z Samarii poprowadziły czuwanie modlitewne w niedzielę po południu.

Na zakończenie dwudniowego nawiedzenia – 10 września – ks. proboszcz Andrzej zawierzył całą parafię, rodziny oraz osoby chore i samotne Matce Bożej Częstochowskiej. Po Mszy św. i pożegnaniu, Ikonę procesyjnie przeniesiono na przykościelny plac. Tam na klęczkach żegnali ją wierni. „Dziękujemy Ci, że w naszej parafii, w Niegowie, zesłałaś tak wiele łask. Przyszłaś do nas jak Matka zatroskana o swoje dzieci, by nie zginęły. Prosimy miej nas w swojej pieczy” – powiedział na pożegnanie ks. proboszcz.

W asyście strażaków, samochód-kaplica odjechał do parafii Miłosierdzia Bożego w Mostówce.

Nawiedzenie Matki Bożej w Samarii

 30 października nadszedł wyczekiwany moment dla naszego Zgromadzenia, gdyż Matka Boża Częstochowska przybyła do Domu Generalnego w Samarii. Wieczorem, gdy zbliżał się czas przyjazdu, wszyscy zaczęli się zbierać na holu trwając na modlitwie i oczekiwaniu. Był z nami ks. bp Marek Solarczyk, ks. proboszcz Andrzej Rybicki z Niegowa, ks. proboszcz Janusz Grygier z Mostówki, ks. kapelan Dariusz Jankiewicz z Fiszoru i ks. kapelan Wojciech Miliszkiewicz z Samarii, a także Członkowie Samarytańskiej Wspólnoty Świeckich oraz kilka sióstr z pobliskich domów z Fiszoru, z Za Strugi i s. Blanka z Parchowa. W oczekiwaniu trwali także Panowie Strażacy z OSP z Zabrodzia, którzy mieli nam pomóc przenieść Obraz do kaplicy.

O godz. 20.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., na początku której z Ewangeliarza towarzyszącego zawsze przy peregrynacji została odczytana Ewangelia o Nawiedzeniu Matki Bożej, a następnie podczas czytań mszalnych Ewangelia o Zwiastowaniu. Homilię wygłosił ks. bp Marek.

Zaraz po zakończonej Mszy św. o. Kustosz poprowadził modlitwę apelową. Przez cały czas trwania nawiedzenia, z wyjątkiem modlitw wspólnych, siostry czuwały przy Matce Bożej wpatrując się w Jej oblicze.

Następnego dnia, 31 października, o godz. 10.00 została odprawiona Msza św. przez ks. Wojciecha Miliszkiewicza i ks. Dariusza Jankiewicza, w której uczestniczyli mieszkańcy i pracownicy DPS w Niegowie i Fiszorze oraz siostry z Samarii.  Następnie wszyscy razem odmówiliśmy różaniec święty – część światła.

Ave Maria gratia plena…

Pani nasza Jasnogórska, Matko o twarzy znaczonej bliznami… Tota pulchra est Maria! Jak dobrze, że przyszłaś do nas… Dziękujemy!

Dziękujemy Bożej Opatrzności, że w pierwszym roku Nowenny przed stuleciem Zgromadzenia pod hasłem: „Związać na nowo swe życie z Maryją Matką Bolesną” dane jest nam witać Cię, o Pani nasza, w progach domu generalnego w Niegowie-Samarii.

Maryjo, Tobie zawierzamy naszą teraźniejszość i przyszłość. Zachowaj nas w swoim spojrzeniu Matko nasza najukochańsza… kieruj naszymi krokami, wzmocnij swymi łaskami, wskazuj drogę, którą mamy iść, aby wypełnić swe posłannictwo według zamysłu Boga.

O Maryjo wspomóż nas, bo Ty wszystko możesz!

Po południu, po zaśpiewaniu pierwszych Nieszporów uroczystości Wszystkich Świętych, w asyście tej, która jest Ich Królową,  nadszedł czas na pożegnanie. Matka Generalna odczytała akt zawierzenia Matce Bożej, a wszyscy obecni wspólnie odmówili akt oddania kard. Wyszyńskiego. Następnie Ikona została wyprowadzona do samochodu, a zebrani żegnali Maryję jak Matkę. W sposób uroczysty wyjechała Ona z Samarii przy dźwięku bicia dzwonu, aby z pośpiechem udać się dalej do następnych „krewnych” oczekujących Jej przybycia.