Goście z Grodna

Wieczorem 29 października, przyjechał do Samarii Ks. bp grodzieński (Białoruś) Aleksander Kaszkiewicz ze swoim sekretarzem ks. Romanem Kotlimowskim. Następnego dnia, o godz. 6.00 Goście razem z ks. kapelanem Wojciechem sprawowali Mszę św. w intencji solenizantki s. Zenobii. Po Eucharystii odbyło się na holu spotkanie z Księdzem Biskupem, który powiedział, że poprzedniego dnia w niedzielę uczestniczył w uroczystościach odpustowych w Kętach – ku czci bł. Celiny Borzęckiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w 10. rocznicę jej beatyfikacji. Wspólnie złożyliśmy życzenia s. Zenobii i wyraziliśmy naszą radość gromkimi brawami.

Nasi Goście po śniadaniu, krótkiej rozmowie z Matką Generalną i wpisie do Księgi pamiątkowej udali się w drogę powrotną  do Grodna na Białorusi.

Piękny duch widoczny w Wielebnych Siostrach Benedyktynkach Samarytankach przez modlitwę, postawę i czyny oraz służbę drugiemu człowiekowi. Niech Jasnogórska Matka Kościoła nawiedzająca dzisiaj wspólnotę, spojrzy czułym, zatroskanym i wzmacniającym okiem i prowadzi dzieło dla dobra Kościoła Powszechnego i na Białorusi.

Proszę o modlitwę i z całego serca błogosławię – z wdzięcznością

+ Aleksander Kaszkiewicz – bp grodzieński 

Roman Kotlimowski – wykładowca WSD Grodno.