100. urodziny s. Fabioli Janiny Panek

18 czerwca Roku Pańskiego 2024, dane nam było świętować 100. rocznicę urodzin Siostry Fabioli od Matki Bożej Nieustającej Pomocy Janiny Panek. Ten wyjątkowy Jubileusz był okazją zamyślenia i dziękczynienia Trójjedynemu Bogu za dar życia Siostry, za łaskę jej wiary, którą otrzymała w sakramencie chrztu św., za dar powołania do naszej Rodziny Zakonnej i za 77 lat wierności w powołaniu i życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie w charyzmacie naszego Zgromadzenia. Z tej racji – 15 czerwca – została odprawiona Msza św. w intencji Siostry, która jubileuszową radość dzieliła z członkami swojej rodziny i wspólnotą Sióstr, Mieszkańców i Pracowników DPS w Pruszkowie. Matka Anuncjata skierowała do zebranych na uroczystości słowa uznania i wdzięczności: „Kochana Siostro Fabiolo, przez długie lata ofiarnie służyła Siostra Zgromadzeniu jako pielęgniarka zarówno wychowankom, jak i współsiostrom, pełniła Siostra posługę radnej generalnej oraz przełożonej w Brzezinach i w Częstochowie, dając się poznać jako wspaniała organizatorka życia wspólnotowego i wyśmienita kucharka. Obecnie, choć Siostra zachowuje sprawność fizyczną, to jednak potrzebuje wsparcia innych. Od wielu lat pogorszający się wzrok i słuch, niedomagania związane z wiekiem, stają się drogą osobistego zjednoczenia z Jezusem Ukrzyżowanym, co włącza Siostrę w Tajemnicę Paschalną i jednocześnie staje się narzędziem i znakiem Odkupienia dla wszystkich ludzi potrzebujących zbawienia. Dziś otaczamy Siostrę serdeczną modlitwą i dziękujemy Bogu za bogactwo darów, jakie złożył w sercu naszej Kochanej Jubilatki, za jej pogodę ducha oraz radosną i niestrudzoną benedyktyńsko-samarytańską posługę, jaką pełniła w Zgromadzeni”. Dziękujemy wszystkim Siostrom, Paniom i Mieszkańcom Domu w Żbikowie za okazywaną życzliwość i pomoc Siostrze Fabioli, a posługującym Kapłanom – za duchową opiekę i ojcowskie wsparcie, a także s. Cecylii za wieloletnią pomoc i towarzyszenie Siostrze w codziennych czynnościach. Niech Dobry Bóg wszystkim wynagrodzi obfitością swoich łask. A Siostrze Fabioli niech udzieli obfitych łask na każdy następny dzień… rok życia! Deo gratias!