Śluby wieczyste 15 sierpnia 2023 r.

Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. (1 J 4,16)

15 sierpnia 2023 r. w Samarii trzy nasze Siostry złożyły śluby wieczyste w naszym Zgromadzeniu.

Siostra Klara od Pana Jezusa Słowa Wcielonego Monika Siwiec

Siostra Serwia od Matki Bożej Miłosierdzia Katarzyna Górecka

Siostra Łucja od Niepokalanego Serca Maryi Anna Kujawiak

Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!