„Pomorskie pomaga” – grant dla Parchowa

Grant w ramach projektu „Pomorskie pomaga”

Dom Pomocy Społecznej w Parchowie informuje, że otrzymał Grant w kwocie 143.550,00zł na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu Pomorskie pomaga”, realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem wykorzystania Grantu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Parchowie wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami DPS.

Wsparciem zostanie objętych 33 pracowników, w tym 32 kobiety i 1 mężczyzna.

Termin realizacji 01.08.2020r. – 31.08.2020r., 01.10.2020r.-30.11.2020r.

AKTUALIZACJA – Grant w ramach projektu „Pomorskie pomaga”

Dom Pomocy Społecznej w Parchowie informuje, że w związku z wydłużeniem terminu udzielania wsparcia w ramach grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga”, realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał dodatkowy Grant w kwocie 98 600,00zł.

Wsparciem zostało objętych 34 pracowników, w tym 32 kobiety i 2 mężczyzn.

Termin realizacji 01.06.2020r. – 31.07.2020r.