Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Drodzy Przyjaciele!

Wraz ze wszystkimi Siostrami pragnę życzyć błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech Boże Dziecię – Chrystus, który jest Bogiem z nami, odnowi w nas miłość do Siebie, pomnoży wiarę, która rozjaśni otaczające nas mroki, a serca wypełni radosną ufnością. On przychodzi, aby nas zbawić! Obyśmy stawali się ludźmi Bożego upodobania.

W modlitwie przy Żłóbku zawierzamy losy świata i Kościoła, powierzając najbliższy Rok 2021 czułej opiece Maryi Matce Syna Bożego i wstawiennictwu św. Józefa, który będąc mężem Maryi zgodził się być „cieniem” Ojca dla Jezusa.

Z świątecznym pozdrowieniem

s. Anuncjata Zdunek OSBSam

przełożona generalna Sióstr Benedyktynek Samarytanek