O Wspólnocie

Samarytańska Wspólnota Świeckich

Dzieło Matki Wincenty Jaroszewskiej powstało z wielkodusznej miłości Boga i bliźniego i całe skierowane jest ku Nieskończonej Miłości. Dlatego naczelnym hasłem Zgromadzenia są słowa św. Jana Apostoła: „Bóg jest Miłością” (1 J 4,8), myślą zaś przewodnią apostolstwa – wezwanie Pana Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40)

Realizując tę ideę, Zgromadzenie podejmuje posługę apostolską i charytatywną względem najbardziej nieszczęśliwych, wzgardzonych i opuszczonych, szczególną troską otacza:
– dzieci i młodzież niepełnosprawnych intelektualnie w Domach Pomocy Społecznej i w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych,
– moralnie zagrożonych i zaniedbanych – samotne i młodociane matki w Domu Samotnej Matki.
– osobom pragnącym pogłębienia życia wewnętrznego umożliwiamy odprawianie indywidualnych i grupowych rekolekcji i dni skupienia.

Zgromadzenie zapoczątkowuje organizowanie organizowanie „Samarytańskiej Wspólnoty Świeckich”. Członkowie Wspólnoty będą mieli udział w realizowaniu charyzmatu nakreślonego przez Matkę Założycielkę Sługę Bożą Wincentę Jadwigę Jaroszewską.

Osoby chętne, by uczestniczyć w misji naszego Zgromadzenia proszone są o kontakt z Przełożoną Generalną.

Poprzez dzieło Samarytańskiej Wspólnoty Świeckich, Siostry Benedyktynki Samarytanki pragną przybliżyć szerszym kręgom ludzi osobę swej Założycielki Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej oraz ideę wynagradzania Bożej Sprawiedliwości. Celem tej Wspólnoty jest również pogłębienie życia chrześcijańskiego jej członków poprzez współpracę ze Zgromadzeniem i uczestnictwo w jego charyzmacie.

Osoby zainteresowane i pragnące przyłączyć się do tworzącej się Wspólnoty, proszone są o kontakt z Przełożoną Generalną i nadesłanie podania o przyjęcie.

Przełożona Generalna
Niegów -Samaria
ul. Klonowa 1
07 – 230 Zabrodzie
tel. (029) 757 12 82
e-mail: osbsam@zakon.opoka.org.pl