Dlaczego ja?

 

Powołanie jest darem, jest łaską znalezienia drogocennej perły, dla której człowiek zdolny jest zostawić wszystko, i pójść za Chrystusem…

Iść za Jezusem,
kroczyć Jego śladami,
pozwolić się prowadzić i posłać tam, gdzie On sam chciałby pójść…
I dziś potrzebna jest samarytanka…
Wejdź w głębię swego serca i posłuchaj…
Może i Ciebie Pan wzywa?
To może właśnie do Ciebie dziś, Pan mówi: „Daj Mi pić!…
może i Ciebie pragnie posłać do tych,
którzy już przestali wierzyć w miłość,
którzy stracili nadzieję,
którzy zeszli z drogi Bożych przykazań…
I dziś potrzebna jest samarytanka…
Wejdź w głębię swego serca i posłuchaj…
Może to przez dar Twej bezinteresownej miłości Pan chce pochylić się
nad niewinnie cierpiącym dzieckiem upośledzonym,
nad zagubioną i uwikłaną w grzech dziewczyną,
nad więźniem nie wierzącym, że może wrócić na drogę prawdy i uczciwości.
I dziś potrzebna jest samarytanka…
Może to właśnie ofiara z Twego życia i dar Twojej miłości, zaspokoi Jezusowe pragnienie zbawiania dusz
i razem z Nim będziesz wynagradzać Bożej Sprawiedliwości za dokonujące się w świecie zło…

I dziś potrzebna jest samarytanka…