- powrót na stronę główną -
 
Dzieło Matki Wincenty Jaroszewskiej powstało
z wielkodusznej miłości Boga i bliźniego
i całe skierowane jest ku Nieskończonej Miłości.
Dlatego naczelnym hasłem Zgromadzenia są słowa św. Jana Apostoła:

"Bóg jest Miłością" (1 J 4,8),
 
myślą zaś przewodnią apostolstwa - wezwanie Pana Jezusa:
"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"
(Mt 25, 40)
 
Realizując tę ideę, Zgromadzenie podejmuje posługę apostolską i charytatywną względem najbardziej nieszczęśliwych, wzgardzonych i opuszczonych, szczególną troską otacza:
 
- dzieci i młodzież niepełnosprawnych intelektualnie
w Domach Pomocy Społecznej i w Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych,
 
- moralnie zagrożonych i zaniedbanych - samotne i młodociane matki
w Domu Samotnej Matki.
 
- osobom pragnącym pogłębienia życia wewnętrznego umożliwiamy odprawianie indywidualnych i grupowych rekolekcji i dni skupienia.
 
Zgromadzenie zapoczątkowuje organizowanie organizowanie "Samarytańskiej Wspólnoty Świeckich". Członkowie Wspólnoty będą mieli udział w realizowaniu charyzmatu nakreślonego przez Matkę Założycielkę Sługę Bożą Wincentę Jadwigę Jaroszewską.

Osoby chętne, by uczestniczyć w misji naszego Zgromadzenia proszone są o kontakt z Przełożoną Generalną.