- powrót na stronę główną -
 
 

Godłem Zgromadzenia jest Krzyż leżący na cierniach z hasłem: Deus Caritas est.

Wyraża ono najdroższą Matce ideę: uwielbienie Krzyża, przez który stało się nam zbawienie i uwielbienie Bożej Sprawiedliwości przez chętne kroczenie cierniową drogą życia, a słowa św. Jana: Bóg jest Miłością wskazują na źródło naszych sił i ostateczny cel życia.

Herb - tarcza herbowa podzielona na trzy pola.

W górnej części umieszczony krzyż położony na cierniach. W dolnej - lewej - na niebieskim polu znalazł się herb rodziny Jaroszewskich "Zagłoba", a w prawej - na czerwonym polu biały orzeł z koroną - herb miasta Piotrkowa. Tarcze oplatał ornament, w który wpleciono hasło: Deus Caritas est.