- powrót na stronę główną -
 
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Wincenty od Męki Pańskiej
Jadwigi Jaroszewskiej
(za zezwoleniem władzy kościelnej)
 
Wszechmogący, wieczny Boże, Tyś dał Kościołowi i światu Twoją służebnicę Wincentę,
która całym swym życiem pragnęła zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości,
służąc z bezgraniczną miłością najbardziej nieszczęśliwym, wzgardzonym i opuszczonym.
Błagamy Cię, aby Kościół dla większej chwały Twojej i dla naszego dobra
zaliczył ją do grona swoich świętych.
Boże, źródło wszelkiej świętości, udziel nam za wstawiennictwem Twojej służebnicy Wincenty łaski...,
o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.