- powrót na stronę główną -
 

Powołanie jest darem, jest łaską znalezienia drogocennej perły, dla której człowiek zdolny jest zostawić wszystko, i pójść za Chrystusem...

 
Kryteria:
- umiłowanie modlitwy
- pracowitość
- zdolność życia we wspólnocie, współpracy z innymi
- duch ofiary i służby
- brak przeszkód kanonicznych
- wiek do 35 lat
- zdrowie psychiczne i fizyczne

Dokumenty:
- podanie
- życiorys
- trzy fotografie
- metryka chrztu
- świadectwo bierzmowania
- świadectwo moralności (opinia ks. Proboszcza)
- skrócony odpis aktu urodzenia
- świadectwo ukończenia szkoły
- świadectwo lekarskie o stanie zdrowia

 
Kontakt:
s. Noemi Frach.................................................................................................................................e-mail: s.noemi@samarytankiosb.pl

Siostry Benedyktynki Samarytanki
Niegów - Samaria
ul. Klonowa 1
07 - 230 Zabrodzie
tel. (029) 757 12 82
e-mail: powolania@samarytankiosb.pl
 
Dojazd do Niegowa z Warszawy:
(z dworca W-wa Stadion PKS lub z dworca W-wa Wileńska (autobusy linii prywatnych))
- w kierunku: Wyszkowa, Rząśnika, Ostrowi Maz., Lubiela Nowego
 
 
Dojazd do Niegowa z Wyszkowa:
- w kierunku Warszawy