- powrót na stronę główną -
 

Powołanie jest darem, jest łaską znalezienia drogocennej perły, dla której człowiek zdolny jest zostawić wszystko, i pójść za Chrystusem...

Iść za Jezusem,
kroczyć Jego śladami,
pozwolić się prowadzić i posłać tam, gdzie On sam chciałby pójść...
I dziś potrzebna jest samarytanka...
Wejdź w głębię swego serca i posłuchaj...
Może i Ciebie Pan wzywa?
To może właśnie do Ciebie dziś, Pan mówi: "Daj Mi pić!...
może i Ciebie pragnie posłać do tych,
którzy już przestali wierzyć w miłość,
którzy stracili nadzieję,
którzy zeszli z drogi Bożych przykazań...
I dziś potrzebna jest samarytanka...
Wejdź w głębię swego serca i posłuchaj...
Może to przez dar Twej bezinteresownej miłości Pan chce pochylić się
nad niewinnie cierpiącym dzieckiem upośledzonym,
nad zagubioną i uwikłaną w grzech dziewczyną,
nad więźniem nie wierzącym, że może wrócić na drogę prawdy i uczciwości.
I dziś potrzebna jest samarytanka...
Może to właśnie ofiara z Twego życia i dar Twojej miłości, zaspokoi Jezusowe pragnienie zbawiania dusz
i razem z Nim będziesz wynagradzać Bożej Sprawiedliwości za dokonujące się w świecie zło...
I dziś potrzebna jest samarytanka...