- powrót na stronę główną -
 
 
NIEGÓW
koedukacyjny Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Wierzbowa 4
07 - 230 Zabrodzie

e-mail: dpsniegow@pro.onet.pl
www.dpsniegow.pl
tel./fax (29) 757 12 16
Dyr. (29) 757 12 25
---  
---
BIELAWKI
koedukacyjny Dom Pomocy Społecznej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
83 - 130 Pelplin

e-mail: bielawki@op.pl
www.dpsbielawki.com
tel./fax (58) 536 16 59
---  
---
FISZOR "GAJ"
Dom Pomocy Społecznej dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Sł. B. M. Wincenty Jaroszewskiej 5

e-mail: fiszorgaj@op.pl
tel. (29) 758 25 35
fax (29) 758 28 26
---  
---
KARWOWO
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży
72 - 005 Przecław

e-mail: domsamotnejmatki@wp.pl
tel./fax (91) 311 77 70
---  
---
MORYŃ
Dom Pomocy Społecznej dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Rynkowa 27
74 - 503 Moryń

e-mail: dps.moryn@wp.pl
tel. (91) 414 60 24
(91) 414 62 45
fax (91) 414 63 70
---  
---
PARCHOWO
Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Kasztanowa 2
77 - 124 Parchowo

e-mail: dps_parchowo@wp.pl
tel./fax (59) 821 44 83
---  
---

PRUSZKÓW
Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla chłopców
ul. Szkolna 3
05 - 800 Pruszków

e-mail: sowsam@o2.pl

tel. (22) 758 84 13
fax (22) 728 85 92
---  
---
PRUSZKÓW
Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Żbikowska 40
05 - 800 Pruszków

e-mail: dps.pruszkow@o2.pl
tel. (22) 738 80 26
758 66 14
---  
---
WARSZAWA
Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt
ul. Kawęczyńska 49
03 - 775 Warszawa
tel. (22) 818 81 49