- powrót na stronę główną -
 
 
DOM GENERALNY "SAMARIA" ..................................................................................tel.: (29) 757 12 82
Niegów, ul. Klonowa 1 ................................................................................................fax.: (29) 757 12 82
07 - 230 Zabrodzie ............................................. ................tel. Przełożona Generalna: (29) 757 10 95
e-mail: osbsam@zakon.opoka.org.pl
eeeeeiipowolania@samarytankiosb.pl