- powrót na stronę główną -
 
 
 
DOM GENERALNY "SAMARIA" .............................................................................................................................tel.: (029) 757 12 82
Niegów, ul. Klonowa 1 ...........................................................................................................................................fax.: (029) 757 12 82
07 - 230 Zabrodzie .............................................................................................................................tel. Matka Gen.: (029) 757 10 95
e-mail: osbsam@zakon.opoka.org.pl